Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.03.21 / Atnaujinta 2021.03.29 08:16

Konsulinės ir kitos pažymos

Lietuvos Respublikos piliečiui, deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Airijoje, pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje išduoda konsulinę pažymą:

 • apie asmens šeiminę padėtį;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba užsienyje;
 • kitas pažymas, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Lietuvos Respublikos piliečiui artimiausiu metu planuojančiam į Lietuvą grįžti automobiliu Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje gali išduoti konsulinę pažymą:

 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo.

SVARBU:

Konsulinis pareigūnas išduoda konsulines pažymas apie jam pateiktais faktais pagrįstas aplinkybes.
Jeigu savo išvykimo iš Lietuvos iki šiol nesate deklaravę, tai galite padaryti Lietuvos ambasadoje Airijoje.
Daugiau informacijos rasite čia.

Norėdami registruotis spauskite čia.

Konsulinių pažymų išdavimo tvarka

Būtina išankstinė registracija konsuliniam priėmimui nuo 10 val. Iki 13 val. Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje dėl konsulinės pažymos išdavimo.

Pageidaujant gauti konsulinę pažymą, Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje asmeniškai (t. y. atvykus į ambasadą) pateikiami šie dokumentai:

 • Nustatytos formos prašymas išduoti konsulinę pažymą (pildoma ambasadoje);
 • Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • Konsulinis mokestis už konsulinės pažymos išdavimą – 30 eurų (mokama tik banko kortele);
 • Konsulinės pažymos išduodamas tą pačią dieną atvykus į ambasadą;
 • Konsulinės pažymos išduodamos lietuvių ir/arba anglų kalba.

 

Dėl pandemijos, ypatingai raginame užsisakyti konsulines pažymas paštu (nevykstant į ambasadą). Pageidaujant gauti konsulinę pažymą nevykstant į ambasadą (paštu) ambasadai yra siunčiami šie dokumentai:

 • Nustatytos formos prašymas išduoti konsulinę pažymą (Prašymas išduoti konsulinę pažymą; Prašymas dėl įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų žinybinio registro pažymos)
 • Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;
 • PASTABA: parašo prašyme išduoti konsulinę pažymą ir paso / ATK kopijos tikrumas turi būti patvirtinti notariškai (dėl notarinio patvirtinimo galite kreiptis į  artimiausią Airijos notarą ar teisininką);
 • Konsulinis mokestis už konsulinės pažymos išdavimą – 30 eurų ir 8,15 eurai už pažymos išsiuntimą Jums registruotu paštu: iš viso 38,15 eurai. Atlikdami pavedimą   nurodykite savo vardą, pavardę ir konsulinės paslaugos pavadinimą (pvz.: už konsulinę pažymą).
Ambasados sąskaitos numeris
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
IBAN: IE33 BOFI 9000 8451 9271 99
BIC: BOFIIE2D

Konsulinės pažymos išduodamos lietuvių ir/arba anglų kalba.

Pažyma apie šeiminę padėtį

Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį yra išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie pageidauja sudaryti santuoką Airijoje.

Konsulinė pažyma apie šeiminę padėtį išduodama anglų kalba bei galioja šešis mėnesius nuo jos išdavimo dienos.

Konsulinė pažyma išduodama per 1-2 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie pageidauja sudaryti santuoką kitoje užsienio valstybėje nei Airija, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigą dėl pažymos apie šeiminę padėtį.

Lietuvos Respublikos piliečiui pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje tarpininkauja gaunant Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigos išduotą pažymą apie asmens šeiminę padėtį.

Konsulinis mokestis už tarpininkavimą dėl dokumento pareikalavimo iš Lietuvos Respublikos institucijų - 20 eurų.

Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Airijoje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip. Daugiau informacijos rasite čia.

Dokumentai pažymai apie šeiminę padėtį išduoti yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui. Pažymos išdavimas, tvirtinimas pažyma Apostille ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje paprastai užtrunka iki 6 savaičių.

Pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo

Lietuvos Respublikos pilietis, nedeklaravęs savo išvykimo iš Lietuvos ir pageidaujantis gauti pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo, turi asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba paštu kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, www.ird.lt. Pilnamečiai asmenys pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo gali gauti naudodamiesi Elektroninio teistumo (neteistumo) pažymų išdavimo sistema (www.ird.lt/etpus) arba Elektroninės valdžios vartų portalu (www.evaldzia.lt, www.epaslaugos.lt), jeigu tenkiną vieną iš šių sąlygų:

 • Turi naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais (ši kortelė išduodama nuo 2009 m. sausio 1 d.).
 • Yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų ar kredito įstaigos internetinės bankininkystės sistemos vartotojas (AB SEB bankas, AB Swedbank, AB DnB NORD, AB Šiaulių bankas, AB Nordea Bank Lietuva, AB Ūkio bankas, AB Danske bankas, AB Citadelė bankas, UAB „Medicinos bankas“, Lietuvos kredito unija);
 • Turi asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centro;
 • Turi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „TELE2“ išduotą mobilų el. parašą.

SVARBU:

 • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Airijoje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Lietuvos Respublikoje išduoti ir pažyma Apostille patvirtinti dokumentai turi būti išversti į anglų kalbą, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip.

Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Airijoje ir deklaravusiems savo išvykimą iš Lietuvos, pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje išduoda konsulinę pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo, kuri gali būti pateikiama Airijoje įsikūrusioms įstaigoms ir institucijoms. Konsulinė pažyma išduodama per 3-4 savaites nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje dienos.

Lietuvos Respublikos piliečiui, kuris pageidauja pažymą pateikti kitoje užsienio valstybėje nei Airija, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Airijoje dėl tarpininkavimo gaunant Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymą.

Konsulinis mokestis už tarpininkavimą dėl dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos institucijų - 20 eurų.

SVARBU:

 • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Airijoje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente turi būti patvirtinti pažyma „Apostille“, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Dokumentai įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymai išduoti yra perduodami Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Pažymos išdavimas, tvirtinimas pažyma „Apostille“ ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje paprastai užtrunka iki 6 savaičių.

Daugiau informacijos apie pažymas dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo rasite Informatikos ir ryšių departamento prie VRM, interneto svetainėje.

Konsulinė pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje išduoda konsulinę pažymą apie gyvenamąją vietą užsienyje arba Lietuvos Respublikoje.

Konsulinė pažyma išduodama per 1-2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo

Lietuvos Respublikos pilietis artimiausiu metu planuojantis vykti į Lietuvą automobiliu, turi galimybę gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo. Daugiau informacijos rasite čia.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo

Lietuvos Respublikos pilietis artimiausiu metu planuojantis vykti į Lietuvą automobiliu, turi galimybę gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo. Daugiau informacijos rasite čia.

Kitos pažymos

Pažymos apie Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje (kaip ir bet kuri kita Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga) neišduoda ir netarpininkauja išduodant pažymas apie Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą. Pažymas apie turimą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje išduoda Valstybės įmonė Registrų centras. Į Valstybės įmonės Registrų centrą reikia kreiptis asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Išrašas apie visą fizinio asmens registruotą nekilnojamąjį turtą išduodamas tik savininkui ar jo įgaliotam asmeniui.

Nekilnojamojo turto registro išrašus pagal nurodytą savininką ir kitas Valstybės įmonės Registrų centras išduodamas pažymas taip pat galite užsisakyti internetu. Visus internetu užsakytus išrašus (pažymas) galima atsiimti Valstybės įmonės Registrų centras centrinėje įmonėje arba jos filialuose.

Valstybės įmonės Registrų centras duomenimis, internetu užsakytus išrašus (pažymas) yra galimybė gauti paštu. Dėl išrašų gavimo paštu ir visais kitais klausimais dėl pažymų apie Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Valstybės įmonės Registrų centrą. Daugiau informacijos rasite Valstybės įmonės Registrų centras interneto svetainėje.

Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Airijoje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip. Daugiau informacijos rasite čia.
Lietuvos Respublikoje išduoti ir pažyma Apostille patvirtinti dokumentai turi būti išversti į anglų kalbą, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip.

Lietuvos Respublikos piliečiui pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje gali būti atliktas notarinis veiksmas - įgaliojimo surašymas ir patvirtinimas. Daugiau informacijos apie įgaliojimų surašymą ir jų patvirtinimą rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata