Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.03.21 / Atnaujinta 2020.12.23 16:11

Notarinių veiksmų atlikimo tvarka Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje atliekami šie notariniai veiksmai: 

 • įgaliojimų surašymas ir tvirtinamas;
 • dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas;
 • asmens parašo pareiškimuose, prašymuose tikrumo liudijimas;
 • dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimas;
 • atliekami kiti notariniai veiksmai, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Notariniai veiksmai atliekami tą pačią dieną asmeniškai atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Airijoje.

Norėdami registruotis spauskite čia.

Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai, priešingai nei Lietuvos notarai, atlieka ribotus notarinius veiksmus. Notariniai veiksmai Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams nustačius besikreipiančio asmens tapatybę.

Notarinių veiksmų atlikimas Airijos notaro ar teisininko biure

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo taip pat gali kreiptis į Airijos notaro (Public notaries) ar teisininko (Solicitors) įstaigą.

SVARBU:

 • Airijoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvoje, turi būti patvirtinti pažyma „Apostille“, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Airijoje išduoti ir pažyma „Apostille“ patvirtinti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, jei dokumentus priimančioji Lietuvos institucija nenumato kitaip.
 • Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje neatsako už Airijos teisininkų surašytus įgaliojimus, jų turinį ir teisines pasekmes.

Įgaliojimų surašymas ir tvirtinimas Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje

Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje gali būti surašyti įgaliojimai:

 • atstovauti Lietuvos Respublikos įstaigose, įmonėse, institucijose;
 • atstovauti paveldėjimo bylose;
 • valdyti, disponuoti, pirkit, parduoti, dovanoti kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
 • valdyti, naudotis, disponuoti piniginėmis lėšomis esančiomis banko sąskaitoje atidaryti, uždaryti banko sąskaitą;
 • atlikti kitus veiksmus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Dėl įgaliojimų surašymo Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje būtina išankstinė  registracija konsuliniam priėmimui nuo 10 val.  iki 13 val.

Atvykus į konsulinį priėmimą Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje dėl įgaliojimo surašymo asmeniškai pateikiami:

 • Pareiškėjo galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • Įgaliojamojo asmens (įgaliotinio) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje arba Airijoje) arba asmens dokumento kopija (esant galimybei);
 • Būtina žinoti kokius veiksmus atlikti asmuo yra įgaliojamas;
 • Konsuliniai pareigūnai negali atlikti patikros registruose, todėl: 
  • Jeigu įgaliotojas (asmuo, kuris įgalioja) nori įgalioti tvarkyti klausimus, susijusius su nekilnojamojo turto valdymu ir tvarkymu, tame tarpe ir pardavimu - su savimi reikėtų turėti Registrų centro išrašą (ar kitą dokumentą), patvirtinantį, kad įgaliotojui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas ir įvardijantį duomenis apie turtą (žemės sklypas/namas/butas, unikalus Nr., kadastrinis Nr., turto adresas ir kt.). 
  • Jeigu įgaliotojas nori įgalioti tvarkyti klausimus, susijusius su automobilio valdymu ar pardavimu – su savimi reikėtų turėti transporto priemonės registracijos liudijimą (jo kopiją) ar žinoti automobilio registracijos duomenis (savininkas, automobilio markė, valstybinis Nr., identifikavimo Nr.). 
  • Jeigu įgaliotojas nori įgalioti tvarkyti klausimus, susijusius su paskola – reikėtų su savimi turėti banko, iš kurio gautas kreditas, parengtą įgaliojimo projekto tekstą ir/arba kredito sutartį; 
  • Jeigu įgaliotojas nori įgalioti tvarkyti klausimus, susijusius su banko sąskaita - su savimi reikėtų turėti banko sąskaitos duomenis (numeris ir bankas), taip pat žinoti, kokius veiksmus reikia atlikti.
 • Konsulinis mokestis už sandorių (įgaliojimo, testamento, kito sandorio) patvirtinimą - 50 eurų. Konsulinis mokestis už sandorių (įgaliojimo, testamento, kito sandorio) ar pareiškimų surašymą – 50 eurų.

Konsulinis mokestis už sandorių (įgaliojimo, testamento, kito sandorio) ar pareiškimų surašymą neimamas tik tuo atvejui, jei pateiktas patvirtinimui dokumentas atitinka Lietuvos Respublikos notariato įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. balandžio 4 d. įsakyme Nr. 1R-105/V-55 "Dėl konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų atlikimo metodinių taisyklių patvirtinimo" išdėstytus reikalavimus (pilnai nurodyta dokumento sudarymo data žodžiais, tekstas surašytas viena technika, nurodyti įgaliotinio ir įgaliotoju pilni duomenys).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad konsulinis pareigūnas gali patvirtinti tik labai tikslų, aiškiai ir teisingai surašytą bei visus teisinius reikalavimus atitinkantį įgaliojimą, todėl, prieš atvykstant į ambasadą, rekomenduojama savo, notaro ar kito teisininko paruoštą dokumentą konsuliniam pareigūnui pateikti suderinimui el. paštu – [email protected].

SVARBU:

 • Konsulinio priėmimo metu patvirtinimui pateikiamas tvarkingai paruoštas ir ant kokybiško popieriaus išspausdintas dokumentas.
 • Turimas įgaliojimas turi būti pasirašytas konsulinio pareigūno akivaizdoje.
 • Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje piliečių pateiktos skaitmeninės laikmenos nepriimamos.

Dokumentų nuorašų (kopijų) ir jų išrašų tikrumo liudijimas

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje gali būti patvirtintas dokumento ar jo išrašo kopija.

Dėl dokumentų nuorašų ar jų išrašų tikrumo paliudijimo pateikimo reikalinga išankstinė registracija konsuliniam priėmimui nuo 10 val. iki 13 val.

Pageidaujant patvirtinti dokumento nuorašo ar jo išrašo tikrumą, Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje asmeniškai pateikiami:

 • Dokumento, kurio kopiją norite patvirtinti, originalas;
 • Pareiškėjo galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • Konsulinis mokestis už dokumento nuorašo (kopijos) ar jo išrašo tikrumo liudijimą – 10 EUR už vieną dokumento puslapį.

Asmens parašo pareiškimuose, prašymuose tikrumo liudijamas

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje gali būti patvirtintas parašo tikrumas.
Dėl asmens parašo pareiškimuose, prašymuose tikrumo paliudijimo pateikimo reikalinga išankstinė registracija konsuliniam priėmimui nuo 10 val. iki 13 val.

Pageidaujant patvirtinti asmens parašo tikrumą pareiškime, prašyme, Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje asmeniškai pateikiami:

 • Tvarkingai paruoštas ir ant kokybiško popieriaus išspausdintas arba ranka parašytas pareiškimas, prašymas;
 • Pareiškėjo galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • Piliečiui pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje gali būti surašytas pareiškimas arba prašymas. Konsulinis mokestis už prašymo arba pareiškimo surašymą – 50 EUR.
 • Konsulinis mokestis už parašo tikrumo liudijimą – 10 EUR.

Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimas

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje dokumentų vertimai neatliekami. Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje žinomų vertėjų sąrašą rasite čia.

SVARBU:

Vertimo tikrumas neliudijamas, jei vertime yra klaidų arba jis neatitinka išversto dokumento turinio.

Konsulinis pareigūnas liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą tik tuo atveju, kai jis pakankamai moka atitinkamas kalbas, o pateiktas dokumentas yra nedidelės apimties.
Norint pateikti dokumentus būtina išankstinė registracija konsuliniam priėmimui.

Pageidaujant patvirtinti dokumento vertimą, Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje asmeniškai pateikiami:

 • Vertimo ir išversto dokumento originalai;
 • Pareiškėjo galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • Konsulinis mokestis už vertimo tikrumo liudijimą – 30 eurų už vieną dokumento puslapį.

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje gali būti patvirtintas dokumento vertimą atlikusio vertėjo parašo tikrumas.
Konsulinis pareigūnas liudija jam žinomo vertėjo, išvertusio pateiktą dokumentą iš vienos kalbos į kitą, parašą. Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje žinomų vertėjų sąrašą rasite čia.

Pageidaujant patvirtinti dokumento vertimą padariusio vertėjo parašo tikrumą, Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje asmeniškai pateikiami:

 • Vertimo ir išversto dokumento originalai;
 • Pareiškėjo galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • Konsulinis mokestis už vertėjo parašo tikrumo paliudijimą – 10 eurų už kiekvieną vertėjo parašo tvirtinimą.

Sutikimas dėl vaiko vykimo iš Lietuvos Respublikos į ne Šengeno valstybes

Sutikimas dėl vaiko kelionių reikalingas tik vaikams (Lietuvos Respublikos piliečiams) išvykstant iš Lietuvos į užsienio valstybę, nepriklausiančią Šengeno erdvei.
Vaikų laikiną išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

SVARBU:

Ši tvarka nėra taikoma, t.y. sutikimo nereikia, jei nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra deklaruota užsienio valstybėje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos. Daugiau apie Gyvenamosios vietos deklaravimą rasite čia.

Vaikui, vykstančiam su vienu iš tėvų, kito rašytinis sutikimas nebūtinas. Tėvai turi susitarti tarpusavyje dėl vaiko vykimo į užsienio valstybę. Taip pat tėvų sutikimo nereikia vaikams vykstant iš Airijos į Lietuvą.

SVARBU:

Privačios oro bendrovės, kuriuos skraidina keleivius į Lietuvą, gali taikyti tam tikrus reikalavimus (pvz. reikalauti, kad nepilnametį vaiką ar vaiką iki tam tikro amžiaus lydėtų suaugęs asmuo), todėl rekomenduotina šiuo klausimu susisiekti su atitinkama oro skrydžių bendrove.

Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta iš Lietuvos į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, pavarde, Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

Vieno iš tėvų raštiško sutikimo reikia tik tuo atveju, jeigu vaikas iš Lietuvos į užsienio valstybę, nepriklausiančią Šengeno erdvei, vyksta su lydinčiu asmeniu, kuris nėra vaiko tėvas ar mama, arba vaikas iš Lietuvos vyksta vienas. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno.

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje gali būti patvirtintas sutikimas dėl vaiko vykimo iš Lietuvos Respublikos vienam arba su lydinčiu asmeniu, kuris nėra vaiko tėvas arba mama.
Norint pateikti dokumentus būtina išankstinė registracija konsuliniam priėmimui.

Pageidaujant patvirtinti parašą sutikime, Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje asmeniškai pateikiami:

 • Sutikimas (pildomas ambasadoje);
 • Pareiškėjo (vieno iš tėvų) galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • Vaiko duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data) arba asmens dokumentas arba jo kopija (esant galimybei);
 • Lydinčio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, paso serija, numeris, paso išdavimo data bei išdavusios migracijos įstaigos pavadinimas) arba asmens dokumento kopija (esant galimybei ir jeigu vaikas vyksta su lydinčiu asmeniu);
 • Konsulinis mokestis už parašo sutikime liudijimą – 10 eurų.

Naujienlaiškio prenumerata