Nelaimės atveju

Sukurta 2014.03.21 / Atnaujinta 2014.03.21 08:35
 • Piliečių informavimas bei konsulinės pagalbos nelaimės atveju teikimo tvarka
  Įvykus nelaimei konsulinė informacija ir konsulinė pagalba yra teikiama:
  Ambasados darbo laiku – nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9.00 iki 17.00 (Airijos laiku) konsulinio skyriaus telefonu +353 1 203 5757 arba bendruoju ambasados telefonu +353 1 203 5737.

  DĖMESIO: Po darbo valandų, taip pat švenčių ir poilsio dienomis, nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją telefonu +370 5 236 2444.

  Konsulinis pareigūnas gali:
  • Jums pageidaujant, apie Jūsų sveikatos būklę informuoti Jūsų artimuosius, suteikti informaciją apie organizacijas, galinčias pagelbėti Jūsų situacijoje;
  • išduoti asmens grįžimo pažymėjimą užsienyje praradus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • priimti prašymus Lietuvos Respublikos pasui gauti užsienyje praradus pasą ar kitą kelionės dokumentą;
  • užsienyje praradus pinigus, suteikti informaciją, kokiais skubiausiais būdais artimieji Lietuvoje gali pervesti pinigus į užsienį;
  • prireikus materialinės pagalbos - informuoti apie organizacijas, galinčias pagelbėti Jūsų situacijoje (suteikti nemokamą nakvynę, pasirūpinti Jūsų kelione į Lietuvą);
  • suteikti informaciją apie Airijoje galiojančią palaikų gabenimo ar laidojimo tvarką, palaikų pervežimui reikalingus dokumentus;
  • esant būtinumui susitikti su sulaikytais Lietuvos Respublikos piliečiais ir aplankyti juos įkalinimo vietose;
  • reikalauti, kad užsienyje suimtų ar nuteistų Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgiu būtų laikomasi tos užsienio valstybės įstatymų ir tarptautinių sutarčių;
  • mirusiojo ar žuvusiojo artimųjų, ar jų įgalioto asmens rašytiniu prašymu atlikti veiksmus, susijusius su dokumentų gavimu iš Airijos institucijų;
  • artimųjų ar jų įgaliotų laidojimo bendrovių pateiktų dokumentų pagrindu išduoti specialius leidimus palaikams parvežti karste į Lietuvą;
  • nurodyti Jums adresus ir telefonus Airijos institucijų ir organizacijų, kurios gina darbuotojų teises ir suteikia teisinę pagalbą;
  • suteikti kitą konsulinę pagalbą, kuri yra reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  Konsulinis pareigūnas negali:
  • atlikti nusikaltimo tyrimo ar atstovauti Jus teisme;
  • teikti vertimo paslaugų ar juridinių konsultacijų;
  • padengti gydymo, teisinių paslaugų ar kitų išlaidų.
  • apmokėti palaikų parvežimo išlaidų;
  • ieškoti laidojimo paslaugas teikiančių bendrovių;
  • organizuoti kūno parvežimo, balzamavimo, kremavimo ar laidojimo;
  • organizuoti ar atlikti vertėjavimo paslaugų.
 • Jeigu Airijoje tapote nusikaltimo auka
  • Jus apvogė ar apiplėšė, praradote visas lėšas, praradote asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus,
  • prieš Jus ar Jūsų artimuosius buvo panaudotas smurtas ir/arba Jūs ar Jūsų artimieji atsidūrė gydymo įstaigoje,
  • Jūs ar Jūsų artimieji tapo prekybos žmonėmis aukomis,
  nedelsiant apie tai informuokite artimiausią Airijos policijos įstaigą (Garda) ir susisiekite su Lietuvos Respublikos ambasada Dubline.

  SVARBU:
  • Dėl pavogtų dokumentų, kuriuos išdavė užsienio valstybių (Airijos ir kt.) institucijos, būtina kreiptis į tų valstybių kompetentingas įstaigas.
  • Apie pavogtą banko mokėjimų kortelę, būtina pranešti ją išdavusiam bankui.
 • Praradus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę)
  Nedelsiant kreipkitės į artimiausią policijos (Garda) įstaigą ir praneškite apie prarastą dokumentą. Policijos įstaiga Jums išduos pažymą, kuri patvirtins dokumento praradimo faktą.

  SVARBU: Jūsų prarastu dokumentu gali pasinaudoti kiti asmenys, todėl siekiant užkirsti tam kelią būtina paskelbti prarastą dokumentą negaliojančiu. Tai galima padaryti asmeniškai atvykus į ambasadą konsulinio priėmimo metu ir pateikus užpildytą atitinkamą formą.

  Lietuvos Respublikos ambasada Dubline priima ir persiunčia dokumentus dėl paso išdavimo vietoj prarasto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Daugiau informacijos rasite čia.

  Lietuvos Respublikos ambasada Dubline asmenims, artimiausiu metu ketinantiems vykti į Lietuvą, vietoj prarasto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento išduoda asmens grįžimo pažymėjimą. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Kur kreiptis dingus artimam žmogui užsienyje?
  Jeigu šiuo metu gyvenate Lietuvoje ir ieškote į užsienio valstybę išvykusio artimojo, reikėtų kreiptis į artimiausią Lietuvos policijos įstaigą – policijos komisariatą pagal gyvenamąją vietą.

  Daugiau informacijos - http://www.policija.lt
  Detalią informaciją rasite čia

  Jeigu šiuo metu gyvenate Airijoje, dėl artimojo asmens paieškos jam dingus Airijoje reikia nedelsiant kreiptis į artimiausią Airijos policijos (Garda) įstaigą.
 • Mirus (žuvus) artimajam
  Airijoje mirus (žuvus) Jūsų artimajam, nedelsiant apie tai informuokite artimiausią Airijos policijos (Garda) įstaigą ir Lietuvos Respublikos ambasadą Airijoje darbo laiku – nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9.00 iki 17.00 (Airijos laiku) konsulinio skyriaus telefonu +353 1 203 5757 arba bendruoju ambasados telefonu +353 1 203 5737.
  Po darbo valandų, taip pat švenčių ir poilsio dienomis, nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją telefonu +370 5 236 2444.

  Jeigu Airijoje miręs ar žuvęs pilietis buvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu pasirūpina draudimo kompanija, kuri sutvarko visus reikalingus palaikų gabenimo formalumus.

  Jeigu Airijoje miręs ar žuvęs pilietis nebuvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu ir visų paslaugų apmokėjimu turi pasirūpinti mirusiojo artimieji patys arba kreipdamiesi į savo pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę. Su šia bendrove sudaroma sutartis dėl palaikų pargabenimo ir surašomas notariškai patvirtintas įgaliojimas palaikų pargabenimui organizuoti.

  Laidojimo paslaugas Lietuvoje teikiančių įmonių sąrašą ir kontaktinę informaciją rasite čia.
  Laidojimo paslaugas Airijoje teikiančių įmonių sąrašą ir kontaktinę informaciją rasite čia.

  SVARBU: Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Tuo rūpinais artimieji ar jų įgaliota laidojimo paslaugų bendrovė.

  SVARBU: Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje neskiria socialinių išmokų mirties atveju, netarpininkauja dėl jų paskirimo ar išmokėjimo. Airijoje išmokas mirties atveju skiria ir išmoka Socialinių reikalų tarnyba (angl. Social Welfare, www.welfare.ie).

  Jeigu Airijoje mirusiojo (žuvusiojo) artimojo palaikus ketinate parvežti į Lietuvą, susisiekite su Lietuvos Respublikos ambasada Dubline. Gabenant mirusiojo palaikus karste, Lietuvos ambasada išduos leidimą parvežti palaikus į Lietuvą.

  Jeigu palaikai į Lietuvą gabenami urnoje, leidimo parvežti palaikus išduoto Lietuvos ambasadoje nereikia. Tokiu atveju artimieji turi susisiekti su bet kuriuo tame mieste ar grafystėje esančiu laidojimo biuru (angl. Funeral Directors) ir susitarti dėl palaikų kremavimo. Palaikus krmavusi įstaiga išduoda specialų sertifikatą urnai pervežti.

  SVARBU: Rekomenduojama susisiekti su keliais laidojimo biurais, kadangi jų įkainiai gali skirtis.

  Jeigu mirusiojo (žuvusiojo) artimieji neturi lėšų parvežti palaikus, jie gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę Lietuvoje, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą.

  Tokia parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba kai įvykis nėra draudiminis, o mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas.

  Airijos mirties liudijimo išdavimas

  Pagal Airijoje galiojančią tvarką mirus asmeniui atitinkamos grafystės ar miesto teismo ekspertas (angl. Coroner) iš pradžių išduoda laikiną mirties liudijimą (angl. Interim Death Certificate), kuriame yra tik patvirtinamas mirties faktas, tačiau dažniausiai nėra nurodoma tiksli mirties priežastis. Pilnas mirties liudijimas (angl. Death Certificate) yra išduodamas tik atlikus bylos užbaigimo procedūrą (angl. Inquest), kurios datą ir vietą nustato teismo ekspertas, atsižvelgdamas į bylos dokumentus, policijos pateiktą informaciją, skrodimo rezultatus bei kitus duomenis. Bylos uždarymo procedūra gali įvykti po kelių dienų arba po keliolikos mėnesių nuo asmens mirties datos (priklausomai nuo aplinkybių šis terminas gali būti dar didesnis).

  SVARBU: Konsulinis pareigūnas negali pagreitinti ar kaip nors kitaip įtakoti bylos uždarymo procedūros eigos.

Naujienlaiškio prenumerata