Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AIRIJOJE

Adresas: 47 Ailesbury Road, Ballsbridge Dublin D04P224, IRELAND

plačiau »

Tel. +353 1 203 5737, +353 1 203 5757
Faksas +353 1 283 9354
El. paštas

Konsulinė registracija

Sukurta 2014.03.17 / Atnaujinta 2014.03.20 16:18

Kas yra konsulinė registracija?

Konsulinė registracija - tai užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių tam tikrų duomenų įtraukimas į atitinkamos Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenų bazę.

Konsulinė registracija yra naudinga, nes ambasada, turėdama Jūsų duomenis, galėtų:

 • siųsti svarbią konsulinę informaciją ir naujienas,
 • įtraukti į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus,
 • susisiekti terorizmo ar kitų grėsmių atvejais,
 • suteikti kitą svarbią informaciją (pvz., informuoti Lietuvoje esančius artimuosius atsitikus nelaimei ir pan.).

Konsulinė registracija yra ypač aktuali ekstremalių situacijų – ginkluoto konflikto, karo, gamtos stichijų – atveju. Spręsdami tokiose situacijose iškilusias problemas ir informuodami apie padėtį regione ar apie organizuojamą evakuaciją, konsuliniai pareigūnai gali naudoti tik atstovybėse užsiregistravusių Lietuvos piliečių asmens bei kontaktinius duomenis.

SVARBU:

Registracija yra neprivaloma ir atliekama tik Lietuvos piliečiui pageidaujant.

DĖMESIO:

Konsulinė registracija nėra susijusi su išvykimo iš Lietuvos deklaravimu. Daugiau informacijos apie Gyvenamosios vietos deklaravimą rasite čia.

Konsulinės registracijos tvarka

Lietuvos Respublikos pilietis užsiregistruoti diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje gali:

 • asmeniškai,
 • per įgaliotą asmenį,
 • paštu,
 • faksu +353 1 283 9354,
 • elektroniniu paštu [email protected],
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, per Elektroninių valdžios vartų interneto portalą www.epaslaugos.lt

Kreipdamasis asmeniškai Lietuvos Respublikos pilietis turi pateikti:

 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą,
 • užpildytą nustatytos formos prašymą registruoti.

Prašymo registruoti formoje Lietuvos Respublikos pilietis nurodo tuos duomenis, kuriuos jis pageidauja įtraukti į konsulinės įstaigos duomenų bazę. Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas ir faktinė gyvenamoji vieta atliekant konsulinę registraciją, įtraukiami visada, o kitų duomenų pilietis neprivalo teikti.

DĖMESIO:

Jei asmuo pateikia prašymą registruoti paštu, faksu ar elektroniniu būdu, jis kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Lietuvos Respublikos piliečio prašymą registruoti ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją gali pateikti įgaliotas asmuo, kartu jis turi pateikti įgaliojimą patvirtinantį dokumentą.

SVARBU: 

Užsiregistravę Lietuvos Respublikos piliečiai turėtų informuoti Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ir konsulinę įstaigą apie jų asmens duomenų pasikeitimą.

Daugiau informacijos rasite

Konsulinės registracijos paslaugos teikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos konsulinis statutas, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei Užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, konsulinės registracijos tvarkos aprašo ir prašymo registruoti formos patvirtinimo”.

Naujienlaiškio prenumerata