Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.03.20 / Atnaujinta 2016.04.18 13:35

Gyvenamosios vietos deklaravimas asmenims, išvykstantiems iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui

Kur ir kaip kreiptis dėl gyvenamosios vietos deklaravimo?

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Asmenys gyvenamąją vietą deklaruoja seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje jie gyvena, o jeigu savivaldybėje seniūnija neįsteigta arba savivaldybės teritorija nepriskirta seniūnijai – kitame savivaldybės administracijos padalinyje, kuriam pavesta įgyvendinti deklaravimo įstaigos funkciją. Daugiau informacijos – Lietuvos savivaldybių interneto svetainėje.

Užsienio valstybėje gyvenantis asmuo, kuris planavo iš Lietuvos Respublikos išvykti trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio valstybėje ilgiau, apie gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja asmeniškai ar paštu Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.

Pilnamečiai asmenys gyvenamosios vietos pakeitimą išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui gali deklaruoti naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu, jeigu tenkina vieną iš šių sąlygų:

 • Turi naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais (ši kortelė išduodama nuo 2009 m. sausio 1 d.).
 • Yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų ar kredito įstaigos internetinės bankininkystės sistemos vartotojas (AB SEB bankas, AB Swedbank, AB DnB NORD, AB Šiaulių bankas, AB Nordea Bank Lietuva, AB Ūkio bankas, AB Danske bankas, AB Citadelė bankas, UAB „Medicinos bankas“, Lietuvos kredito unija);
 • Turi asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centro;
 • Turi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „TELE2“ išduotą mobilų el. parašą.

DĖMESIO:

Gyvenamosios vietos deklaravimas nėra susijęs su Gyventojų pajamų deklaravimu (GPD) ir Privalomojo socialinio draudimo (PSD) įmokų administravimu. Rekomenduojame dėl konsultacijų mokesčių klausimais kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka

Asmenys, vyresni nei 16 metų, prašymus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pasirašo asmeniškai.

Asmens iki 16 metų amžiaus gyvenamosios vietos deklaraciją užpildo ir pasirašo vienas iš tėvų.

Pateikti prašymus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo galima be išankstinio užsirašymo asmeniškai atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Airijoje konsulinio priėmimo metu – darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10.00 iki 13 00 val. arba atsiųsti paštu. Jei užpildyta ir pasirašyta deklaracija siunčiama paštu, kartu siunčiama galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija.

DĖMESIO:

Asmuo laikomas deklaravęs gyvenamosios vietos pakeitimą, nuo deklaracijos pateikimo asmeniškai dienos.

SVARBU:

Dalis konsulinių paslaugų (dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/keitimo priėmimas, konsulinių pažymų dėl šeiminės padėties, gyvenamosios vietos išdavimas) atliekamos tik savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravusiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint deklaruoti gyvenamąją vietą užsienyje?

Asmuo, norintis deklaruoti savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turi pateikti:

 • savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • jeigu turite nepilnamečių vaikų iki 16 metų ir jie gyvena su Jumis Airijoje – reikės pateikti ir jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
 • Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nepilnamečio asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.
 • Gyvenamosios vietos deklaraciją.

SVARBU:

 • Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją.
 • Kiekvienam nepilnamečiam vaikui iki 16 metų taip pat pildoma atskira deklaracija.
 • Deklaraciją nepilnamečio vaiko iki 16 metų vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių).
 • Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyvena keliose.

DĖMESIO:

Konsulinis mokestis už gyvenamosios vietos deklaravimą neimamas.

Daugiau informacijos rasite

Naujienlaiškio prenumerata