Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.03.17 / Atnaujinta 2020.08.14 14:17

Kas yra dokumentų legalizavimas/tvirtinimas pažyma (Apostille)?

Dokumento legalizavimas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento (toliau – Konsulinis departamentas) diplomato arba konsulinio pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, tikrumo patvirtinimas arba užsienio valstybėje išduotą dokumentą legalizavusio dokumentą išdavusios užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Dokumento tvirtinimas pažyma (Apostille) – notaro ar Konsulinio departamento diplomato atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau – Hagos konvencija).

Dokumento legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) patvirtina, kad tai – oficialusis dokumentas. Dokumento legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) nepatvirtina dokumento turinio tikrumo ir kad dokumentas parengtas laikantis dokumentų rengimą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų.

Kur kreiptis dėl dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille)?

Lietuvos Respublika ir Airijos Respublika yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, todėl:

 • Airijoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvos Respublikoje, turi būti patvirtinti pažyma (Apostille), jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip.
   

  Airijos institucijų išduoti dokumentai pažyma (Apostille) tvirtinami Airijos Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniuose skyriuose:

  Šiaurės Airijos institucijų išduoti dokumentai pažyma (Apostille)  tvirtinami Jungtinės Karalystės Užsienio ir Sandraugos reikalų ministerijoje:

  Department of Foreign Affairs

  69-71 St. Stephens Green, Dublin 2

  tel. (01) 4082568)

  Foreign and Commonwealth Office

  The Legalisation Office

  Norfolk House (West)

  437 Silbury Boulevard, Milton Keynes,

  MK9 2AH

  Tel: 01908 295 111

  arba www.fco.gov.uk/legalisation

  Cork Consular Office,

  Department of Foreign Affairs

  1A South Mall

  Tel. (021) 494 47 65; (021) 494 47 66

  http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=268

  E-mail: [email protected]

   

 

 • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Airijoje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente turi būti patvirtinti pažyma (Apostille), jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip.

  Lietuvos institucijų išduoti dokumentai pažyma (Apostille) tvirtinami Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente:

  J. Tumo-Vaižganto g. 2,

  LT-01511 Vilnius

  Telefonas pasiteiravimui: +370 5 236 2613; www.urm.lt

Norėdami Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus patvirtinti pažyma (Apostille), galite:

 

 • kreiptis į bet kurį Lietuvos Respublikos notarą asmeniškai arba per kurjerį,
 • kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Airijoje su prašymu tarpininkauti persiunčiant dokumentus į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją asmeniškai arba per kurjerį arba registruotu paštu.

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille) kreipiantis į Lietuvos Respublikos ambasadą Airijoje?

 

Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Airijoje ir pageidaujantys Lietuvoje išduotą dokumentą patvirtinti konsuline pažyma (Apostille) ambasadai turi pateikti:

 • Lietuvos Respublikos institucijų išduoto oficialaus dokumento originalą (arba Lietuvos notaro patvirtintą oficialaus dokumento kopiją), kurį norima patvirtinti pažyma (Apostille);
 • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą (LR pasą ar asmens tapatybės kortelę). Jei dokumentai legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) pateikiami per kurjerį ar registruotu paštu, kartu privaloma pateikti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Laisvos formos prašymą tarpininkauti patvirtinant pateiktą dokumentą pažyma „Apostille“;
 • 20 eurų konsulinį mokestį už dokumento legalizavimą ar patvirtinimą pažyma (Apostille). Jei dokumentai legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) pateikiami per kurjerį ar registruotu paštu, konsulinis mokestis turi būti sumokėtas pavedimu į ambasados sąskaitą.

DĖMESIO:  

Pažyma „Apostille“ gali būti tvirtinami tik po 1991-03-11  Lietuvos Respublikoje išduoti civilinės būklės liudijimai. Jeigu Jūsų civilinės būklės liudijimas yra išduotas iki 1991-03-11, Jūs taip pat turite kreiptis dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo.

Daugiau informacijos rasite čia.

Dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille) trukmė ir patvirtinto dokumento atsiėmimo tvarka

Pateikti dokumentai Lietuvos Respublikoje išduotam dokumentui patvirtinti konsuline pažyma (Apostille) yra perduodami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Dokumento patvirtinimas pažyma (Apostille) ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje paprastai užtrunka 1 mėnesį.

Atsiimti pažyma (Apostille) patvirtintą dokumentą pilietis gali asmeniškai, per kurjerį arba registruotu paštu. Jei dokumentai atsiimami per kurjerį arba registruotu paštu, kurjerio ar pašto paslaugas užsako ir už jas apmoka asmuo, kuris pateikia dokumentus legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille). Asmuo, pageidaujantis gauti dokumentus paštu, pateikdamas prašymą patvirtinti dokumentą pažyma (Apostille) kartu pateikia ir laisvos formos prašymą dėl dokumentų siuntimo paštu ir voką su pašto ženklu, apmokėtu 8.20 EUR  bei užrašytu adresu, kuriuo prašoma persiųsti patvirtintą dokumentą.

Daugiau informacijos rasite

Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą bei dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille), rasite Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos internetinėje svetainėje

Naujienlaiškio prenumerata