Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.03.20 / Atnaujinta 2019.12.20 15:29

Kur kreiptis dėl Airijoje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą ir gimimo išrašo išdavimo

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad vaiko, gimusio užsienio valstybėje, kai abu jo tėvai (ar vienas iš jų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Gimimas įtraukiamas į apskaitą nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.

Dokumentus vaiko gimimui įtraukti į apskaitą tėvai asmeniškai gali pateikti:

 • Tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai,
 • Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai.
 • Naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu ir turintys galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai.

DĖMESIO:

Atsiimant dokumentus būtina pateikti per Elektroninės valdžios vartų portalą siųstų dokumentų originalus. Daugiau informacijos rasite čia.

SVARBU:

Vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimusių užsienio valstybėje 2011 m. balandžio 1 d. ir vėliau, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, t. y. vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę į Gyventojų registrą ir gimimo liudijimą įrašo Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius, įtraukdamas į apskaitą vaiko gimimą ir išduodamas gimimo išrašą.

Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie vienu metu pageidauja pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą, Lietuvos Respublikos pilietybės ir Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo konsuliniam priėmimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje registruojasi iš anksto per elektroninę registracijos sistemą.

Dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą galima pateikti tik iš anksto užsiregistravus.

Airijoje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą tvarka

Dokumentus dėl Airijoje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą ir pirmojo Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo turi pateikti vienas iš vaiko tėvų, Lietuvos Respublikos pilietis, kartu su vaiku.

Jeigu vaiko, kuriam reikia išduoti pasą ar asmens tapatybės kortelę  tėvai išsituokę, dokumentus gali pateikti arba tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba pastarojo rašytiniu sutikimu - kitas iš tėvų. Šį sutikimą surašiusio tėvo/ motinos parašas turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka, konsulinio pareigūno (supaprastinta tvarka) ar migracijos tarnybos darbuotojo.

DĖMESIO:

Pateikiant vaiko iki 1 metų amžiaus dokumentus, vaikui atvykti į konsulinę įstaigą nebūtina.

SVARBU:

Jeigu vaikas yra gimęs iki 2008 metų liepos 21 dienos ir yra įgijęs kitos šalies pilietybę, pateikiant dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės turi dalyvauti abu vaiko tėvai.

Dokumentai vaiko gimimui įtraukti į apskaitą ir gimimo išrašui išduoti yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui. Gimimo išrašo išdavimas ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje paprastai užtrunka 1-2 mėnesius.

Jei kartu pateikiami dokumentai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo, kurie yra persiunčiami atitinkamai Migracijos departamentui prie VRM ir Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybai – sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas, paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje paprastai užtrunka 3-4 mėnesius, tačiau tam tikrais atvejais, gali trukti ir ilgiau.

Jeigu prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą, Lietuvos Respublikos pilietybės ir Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės  išdavimo galima pateikti Civilinės metrikacijos įstaigai ir Migracijos tarnybai pagal Jūsų deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje. Grįžimui į Lietuvą Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje vaikui gali išduoti laikiną kelionės dokumentą - asmens grįžimo pažymėjimą (AGP).

Kokius dokumentus reikia pateikti norint įtraukti į apskaitą Airijoje gimusį vaiką

Vaiko tėvai, pageidaujantys vaiko, gimusio Airijoje, gimimą įtraukti į apskaitą Lietuvoje, ambasadai Airijoje asmeniškai pateikia dokumentų ir užpildytų formų rinkinį, kurį rasite žemiau esančiose nuorodose pagal priežastį, dėl kurios ketinama kreiptis:

DĖMESIO:

Jeigu vaiko tėvai susituokę ne Lietuvoje ir jų santuoka Lietuvoje dar nėra įtraukta į apskaitą, tuo pačiu metu yra būtina kreiptis ir dėl santuokos įtraukimo į apskaitą. Daugiau informacijos rasite čia.

Koks yra konsulinis mokestis už gimimo įtraukimą į apskaitą ir paso išdavimą?

 • Konsulinis mokestis už gimimo išrašo išdavimą – 20 eurų.
 • Konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą vaikui - 50 eurų.

DĖMESIO: Galima nereikalauti, kad būtų išduotas gimimo išrašas. Tada konsulinis mokestis už gimimo įtraukimą į apskaitą neimamas.

Išduoto Lietuvos Respublikos gimimo liudijimo ir paso ar asmens tapatybės kortelės atsiėmimo tvarka

 • Atsiimti piliečio iki 16 metų amžiaus gimimo liudijimą ir pasą ar asmens tapatybės kortelę turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Paimti vaiko, kurio tėvai išsituokę, išrašytą pasą ar asmens tapatybės kortelę gali ne tik tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta (ar įgaliotas asmuo), bet ir, pateikęs rašytinį pastarojo sutikimą ir savo asmens dokumentą, kitas iš tėvų.
 • Piliečiui pageidaujant gimimo liudijimas ir pasas ar asmens tapatybės kortelė gali būti siunčiami registruotu paštu. Asmuo, pageidaujantis gauti Lietuvos Respublikos gimimo liudijimą ir pasą ar asmens tapatybės kortelę paštu, pateikdamas prašymą išduoti pasą ar asmens tapatybės kortelę pateikia pareiškimą dėl paso siuntimo paštu (pildoma ambasadoje) ir voką su priklijuotu pašto ženklu. Ant voko turi būti užrašytas adresas, kuriuo pageidaujama gauti asmens tapatybės dokumentą.
 • Apie dokumentų siuntimo registruotu paštu įkainius skaitykite čia.
 • Paštu gautas pasas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna patvirtinimo apie paso ar asmens tapatybės kortelės gavimą.

DĖMESIO:

 • Ambasada negavusi patvirtinimo apie paso ar asmens tapatybės kortelės gavimą, informuoja Vilniaus migracijos tarnybą apie paso dingimo faktą, kuri pasą ar asmens tapatybės kortelę paskelbia dingusiu.
 • Jeigu pilietis Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės neatsiima per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos, Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

 

Naujienlaiškio prenumerata