Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.03.17 / Atnaujinta 2021.02.19 07:58

Kas yra Asmens grįžimo pažymėjimas (AGP)?

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau - AGP) yra asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

DĖMESIO:

AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

 Kam išduodamas AGP?

  • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento.
  • Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.
  • Užsienio valstybėje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Kur kreiptis dėl AGP?

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

DĖMESIO: 

Būtina išankstinė registracija priėmimui dėl AGP.

Kreipiantis dėl AGP išdavimo LR ambasadoje Airijoje būtina konsulinė registracija per tinklapį: https://keliauk.urm.lt/consult-registration

Registruodamiesi pasirinkite skiltį „Kitos konsulinės paslaugos“.

Kaip ir kokius dokumentus pateikti dėl AGP?

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami iš anksto užsiregistravus KONSREG elektroninėje registracijos sistemoje ir asmeniškai atvykus į Lietuvos ambasadą Airijoje.

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens. AGP išdavimui pateikiamas dokumentų ir užpildytų formų rinkinys, išvardintas žemiau esančiose nuorodose pagal priežastį, dėl kurios ketinama kreiptis dėl AGP:

Išdavimo trukmė ir kiek galioja AGP

Prireikus skubiai grįžti į Lietuvą, prašome susisiekti el. paštu [email protected].

AGP galioja 15 dienų nuo išdavimo datos.

DĖMESIO:

AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Pareiškėjas išduotą AGP ambasadoje atsiima asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.
Gavęs pažymėjimą, pareiškėjas, jei jis ne jaunesnis kaip 14 metų amžiaus, pasirašo AGP skiltyje „Asmens parašas“.

Konsulinis mokestis už AGP

Konsulinis mokestis už pažymėjimo išdavimą – 25 EUR.

Teisės aktai

Naujienlaiškio prenumerata