Vertimai

Sukurta 2014.03.20 / Atnaujinta 2015.04.09 15:46

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos neturi įgaliojimų teikti vertimo paslaugas. Dėl vertimo reikia kreiptis į vertimų biurus ar sertifikuotus vertėjus.

Lietuvos ambasadai Airijoje yra žinomi šie kvalifikacinius reikalavimus vertimams (vertėjo lingvistinis išsilavinimas, vertėjo vertimų raštu patirtis, tinkamas vertimų apiforminimas) atitinkantys vertėjai (vardinami abėcėline tvarka):

Atkreipiame dėmesį į tai, kad vertimo atlikimo terminai ir įkainiai yra suinteresuoto asmens ir vertėjo tarpusavio susitarimo reikalas.

Jeigu institucija Lietuvoje ar Airijoje, kuriai pateikiami dokumentai su vertimu (į lietuvių ar anglų kalbą atitinkamai), reikalauja, kad vertimas būtų patvirtintas ambasados, Airijoje gyvenančio Lietuvos piliečio pageidavimu Lietuvos ambasados Airijoje konsulinis pareigūnas gali atlikti notarinį veiksmą – vertimo tikrumo paliudijimas. Konsulinis mokestis – 30 eurų už vieną puslapį. Išankstinio užrašymo šio konsulinio veiksmo atlikimui nėra.
Į ambasadą galima atvykti bet kurią darbo dieną nuo 10 iki 13 val. Lietuvos pilietis su savimi turi turėti galiojantį asmens dokumentą – pasą ar asmens tapatybės kortelę, dokumentą/kopiją su atitinkamai prisegtu/pritvirtintu vertimu ir konsulinį mokestį (mokamas grynais, ambasadoje). Vertimo, atlikto vieno iš aukščiau išvardintų vertėjų, tikrumą konsulinis pareigūnas paliudys iš karto, tą pačią dieną. Jeigu ambasadai pateikiamas vertimas, atliktas ne ambasadai žinomų vertėjų, konsulinis pareigūnas tikrins vertimą ir – esant netikslumams ar vertimo klaidoms – grąžins dokumentą pateikėjui, nepatvirtinant vertimo.

Konsulinis pareigūnas taip pat gali atlikti kitą notarinį veiksmą – vertėjo parašo tikrumo paliudijimą, už kurį imamas 10 eurų konsulinis mokestis. Liudijami tik ambasadai žinomų vertėjų parašai.

Naujienlaiškio prenumerata