Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Skelbiama atranka į raštvedžio (-ės) pareigybę LR ambasadoje Airijoje, vykdyti finansinei, administracinei-ūkinei veiklai.

Sukurta 2018.03.13 / Atnaujinta 2018.03.13 18:30

Skelbiama atranka į raštvedžio (-ės) pareigybę LR ambasadoje Airijoje, vykdyti finansinei, administracinei-ūkinei veiklai.

Reikalavimai pretendentui:

1) turėti aukštąjį išsilavinimą;
2) mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu;
3) mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), dokumentų tvarkymo, finansų apskaitos programomis;
4) būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis, buhalterijos bei viešųjų pirkimų organizavimu;
5) būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinės atstovybės finansinę veiklą;
6) sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;

7) kandidatas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus darbui su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1) veda ambasados ūkinės veiklos finansinę apskaitą bei laiku ruošia finansines ataskaitas;
2) tvarko dokumentus, susijusius su ambasados ūkine finansine veikla;
3) organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
4) prižiūri ir atnaujina ambasados inventorių;
5) vykdo ambasados funkcionavimui būtinų prekių ir paslaugų pirkimus;
6) pagal poreikį organizuoja ambasados patalpų struktūrinius pokyčius (patalpų keitimas ir remontas);
7) rūpinasi ambasados darbuotojų, patalpų ir automobilių draudimu;
8) vykdo kitus vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus;
9) pavaduoja konsulinį raštvedį (-ę), sekretorių (-ę).

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2018 m. kovo 26 d. atsiųsti: laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje, Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją, aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją, savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką lietuvių kalba el. paštu į [email protected] . Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami pokalbiui. Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

Informacija teikiama telefonu (01) 203 5737 arba el. paštu: [email protected] .

Naujienlaiškio prenumerata