Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AIRIJOJE

Adresas: 47 Ailesbury Road, Ballsbridge Dublin D04P224, IRELAND

plačiau »

Tel. +353 1 203 5737, +353 1 203 5757
Faksas +353 1 283 9354
El. paštas

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

Sukurta 2017.09.27 / Atnaujinta 2017.09.27 13:54

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

Reikalavimai.

Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu ir puikiai mokėti lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu);
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, leidžiantį įsisavinti ambasadoje veikiančias informacines sistemas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos bei teksto redagavimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu anglų bei lietuvių kalbomis;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;
 • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto  naudojimo“;
 • Saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • Išmanyti diplomatinio protokolo bei etiketo reikalavimus;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Būti susipažinusiam su Airijos politine, ekonomine ir teisine sistema;
 • Turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.

Pagrindinės funkcijos.

Šias pareigas einančio asmens atliekamos funkcijos :

 • Aptarnauja konsulinio skyriaus lankytojus, priima jų pateikiamus prašymus, dokumentus ir konsulinį mokestį;
 • Teikia bendro pobūdžio konsulinę informaciją raštu, žodžiu ir asmeniškai;
 • Prisideda prie ambasados kultūrinio, protokolinio, šviečiamojo pobūdžio renginių organizavimo;
 • Siunčia korespondenciją paštu, faksu ar elektroniniu paštu;
 • Tvarko diplomatinio pašto išsiuntimą/gavimą;
 • Seka, nuolat susipažįsta su konsulinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir jų pakeitimais, kaupia ir sistemina teisės aktus konsulinio darbo klausimais.
 • Vykdo kitus ambasados vadovo pavedimus.

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Laisvos formos prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6);
 • Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją;
 • Trumpą motyvacinį laišką.

Dokumentai Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje el. paštu [email protected]  (laiško temoje nurodant “Dėl atrankos į raštvedžio pareigas”) pateikiami iki spalio 12 d. įskaitytinai. Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus kviečiami į kitą atrankos etapą.

Informacija teikiama telefonu (01) 203 5737 arba el. paštu: [email protected] .

Naujienlaiškio prenumerata