Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AIRIJOJE

Adresas: 47 Ailesbury Road, Ballsbridge Dublin D04P224, IRELAND

plačiau »

Tel. +353 1 203 5737, +353 1 203 5757
Faksas +353 1 283 9354
El. paštas

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje pratęsia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

Sukurta 2018.10.08 / Atnaujinta 2018.10.08 12:03
  Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje pratęsia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

  Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

  Reikalavimai.

  Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu ir puikiai mokėti lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu);
  • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, leidžiantį įsisavinti ambasadoje veikiančias informacines sistemas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
  • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;
  • Išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos bei teksto redagavimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu anglų bei lietuvių kalbomis;
  • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
  • Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį organizuojant kultūrinius renginius ir kultūrinius projektus;
  • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto  naudojimo“;
  • Saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;
  • Išmanyti diplomatinio protokolo bei etiketo reikalavimus;
  • Būti susipažinusiam su Airijos politine, ekonomine ir teisine sistema;
  • Turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.

   

  Pagrindinės funkcijos.

  Šias pareigas einančio asmens atliekamos funkcijos :

  • Aptarnauja konsulinio skyriaus lankytojus, priima jų pateikiamus prašymus, dokumentus ir konsulinį mokestį;
  • Teikia bendro pobūdžio konsulinę informaciją raštu, žodžiu ir asmeniškai;
  • Prisideda prie ambasados kultūrinio, protokolinio, šviečiamojo pobūdžio renginių organizavimo;
  • Palaiko nuolatinius ryšius su Airijos lietuvių bendruomene;
  • Registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;
  • Siunčia korespondenciją paštu, faksu ar elektroniniu paštu;
  • Sudaro ir derina dokumentacijos planus bei apyrašus, tvarko darbo dokumentų bylas;
  • Tvarko archyvus, nustatytais terminais perduoda juos saugojimui į Užsienio reikalų ministeriją, naikina dokumentus pasibaigus jų saugojimo terminui;
  • Sudaro ambasadoriaus darbotvarkę, derina ir organizuoja jo susitikimus, svečių priėmimą;
  • Seka, nuolat susipažįsta su konsulinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir jų pakeitimais, kaupia ir sistemina teisės aktus konsulinio darbo klausimais.
  • Vykdo kitus ambasados vadovo pavedimus.

   

  Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Laisvos formos prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  • Gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6);
  • Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją;
  • Trumpą motyvacinį laišką.

  Dokumentai Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje el. paštu [email protected] (laiško temoje nurodant “Dėl atrankos į raštvedžio pareigas”) pateikiami iki spalio 14 d. įskaitytinai. Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus kviečiami į kitą atrankos etapą.

  Informacija teikiama telefonu (01) 203 5737 arba el. paštu: [email protected] .

  Naujienlaiškio prenumerata