Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Atranka į LR ambasados Airijoje raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę

Sukurta 2020.10.12 / Atnaujinta 2020.10.12 11:32
  Atranka į LR ambasados Airijoje raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę

  Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

  Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Reikalavimai pretendentui:

  • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu ir puikiai mokėti lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu);
  • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, leidžiantį įsisavinti ambasadoje veikiančias informacines sistemas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
  • Išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos bei teksto redagavimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu anglų bei lietuvių kalbomis;
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
  • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;
  • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto  naudojimo“;
  • Saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;
  • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
  • Išmanyti diplomatinio protokolo bei etiketo reikalavimus;

  Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

  • pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
  • teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais;
  • priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
  • rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
  • ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
  • vairuoja tarnybines transporto priemones;
  • prižiūri tarnybinių transporto priemonių techninę būklę;
  • laiku ir atsakingai pildo su transporto priemonėms ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonių degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
  • prisideda organizuojant atstovybės renginius ir priėmimus;
  • vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2020 m. spalio 24 d. atsiųsti: laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje, Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją, aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją, savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką lietuvių kalba el. paštu į [email protected] . Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami pokalbiui. Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

  Informacija teikiama telefonu (01) 203 5737 arba el. paštu: [email protected] .

  Naujienlaiškio prenumerata