Šengeno vizos

Sukurta 2014.11.28 / Atnaujinta 2020.02.17 08:35

Kas yra Šengeno viza?

Lietuvos Respublika prie Šengeno erdvės prisijungė 2007 metų gruodžio 21 dieną. Visos trumpalaikės vizos išduotos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose yra Šengeno vizos.

Šengeno viza jos turėtojui suteikia teisę vykti į 25 Šengeno valstybes: Austriją, Belgiją, Čekijos Respubliką, Daniją, Estiją, Suomiją, Prancūziją, Vokietiją, Graikiją, Vengriją, Italiją, Latviją, Lietuvą, Liuksemburgą, Maltą, Nyderlandus, Lenkiją, Portugaliją, Slovakiją, Slovėniją, Ispaniją, Švediją, Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją. Taip pat suteikia teisę vykti į Monaką, Andorą, Lichtenšteiną ir San Mariną. Airija nepriklauso Šengeno erdvei.

Užsienietis, turintis Šengeno trumpalaikę vizą (C), gali vykti tranzitu per Lietuvos Respubliką ar kitas Šengeno valstybes arba atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ne ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką ar kitą Šengeno valstybę dienos.

Kur reikia kreiptis dėl Šengeno vizos?

Jeigu ketinate apsilankyti vienoje Šengeno valstybėje, Jūs turite kreiptis į tos šalies diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Jeigu Jūs norite aplankyti dvi ar daugiau Šengeno valstybes tos pačios kelionės metu, Jūs turite kreiptis į tos šalies diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, kuri yra pagrindinis Jūsų kelionės tikslas (nustatoma pagal buvimo trukmę). Pvz.: Jūs planuojate praleisti savaitę Lenkijoje, bet kelionės metu 3 dienoms vyksite į Lietuvą: turite kreiptis į Lenkijos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

Jeigu ketinate aplankyti dvi ar daugiau Šengeno valstybes, bet jose praleisite tiek pat laiko, dėl vizos Jūs turite kreiptis į tos šalies, kurią ketinate aplankyti pirmiausia, diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Pvz.: Jeigu Jūs planuojate kelionę ir visose valstybėse praleisite vienodą laiką, Jūs turite kreiptis į tos šalies, kurią ketinate aplankyti pirmiausia, diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Pvz.: Jūs praleisite 3 dienas Lietuvoje, 2 – Latvijoje, 3 – Estijoje ir 3 – Suomijoje: Jūs turite kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

DĖMESIO:

Nuo 2018 metų vasario 1 dienos Lietuvos Respublika išduoda vizas asmenims, ketinantiems keliauti į Latviją.

Kokių valstybių piliečiams Šengeno viza yra neprivaloma?

Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės erdvės valstybių narių piliečiams vizos norint vykti iš vienos šalies į kitą - nereikia. Daugumai kitų šalių piliečių viza yra reikalinga.

DĖMESIO:

Užsienio šalių piliečiai, esantys ES piliečių sutuoktiniai arba šeimos nariai, gali atvykti į Šengeno teritoriją be vizos jeigu:

 • turi galiojantį kelionės dokumentą;
 • turi galiojantį leidimą gyventi Airijoje (GNIB card) su žymą "4EUFam";
 • vyksta kartu arba pas savo sutuoktinį ir/arba šeimos narį, Europos Sąjungos pilietį.

SVARBU:

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje rekomenduoja kelionės metu į Lietuvą ar Latviją turėti santuokos liudijimą.

Užsienio šalies pilietis, neatitinkantis aukščiau įvardintų sąlygų privalo kreiptis dėl Šengeno vizos išdavimo.

Užsienio šalies pilietis, neturintis leidimo gyventi Airijoje su žyma "4EUFam", tačiau vykstantis kartu arba pas sutuoktinį ir/arba šeimos narį ES pilietį, kreipiasi dėl vizos išdavimo kaip ES piliečio sutuoktinis/šeimos narys.

Asmuo, neatitinkantis nei vienos aukščiau įvardintos sąlygos, kreipiasi dėl turistinės Šengeno vizos išdavimo.

Kreipimosi dėl Šengeno vizos tvarka

Asmenys, kurie pageidauja pateikti dokumentus dėl Šengeno vizos išdavimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje konsuliniam priėmimui privalo užsiregistruoti iš anksto per išankstinės registracijos sistemą. Asmuo, kuris kreipiasi dėl vizos išdavimo kaip ES piliečio sutuoktinis/šeimos narys, gali užsiregistruoti skubos tvarka el. paštu [email protected] arba tel.: +353 1 2012035757.

Reikalingų pateikti dokumentų sąrašą ir paraiškos formą rasite čia.

SVARBU:

 • Prašymai išduoti vizą pateikiami ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki numatomos kelionės pradžios ir ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki numatomos kelionės pradžios;
 • Prašymai dėl Šengeno vizos Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje yra pateikiami tik asmeniškai ir tik iš anksto užsiregistravus;
 • Pareiškėjas turi turėti leidimą gyventi Airijoje (GNIB);
 • Neatvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Airijoje Jums paskirtu laiku, konsuliniam priėmimui privaloma registruotis iš naujo ta pačia tvarka.

DĖMESIO:

Pirštų skenavimas ir sienos kirtimas. Pateikiant dokumentus ambasadoje bus nuskaityti pateikėjo 10 pirštų antspaudai. Pirštų antspaudai nebus nuskaitomi jaunesniems nei 12 m. asmenims ir tiems, kurių pirštų antspaudai negali būti nuskaityti dėl fizinių priežasčių. Įgyvendinant Vizų informacinės sistemos (VIS) reglamento nuostatas pasienio pareigūnai tikrina užsieniečių duomenų paiešką pagal pirštų atspaudus. Daugiau informacijos (anglų kalba) rasite čia.

Šengeno vizos nagrinėjimo tvarka

Prašymo išduoti Šengeno vizą nagrinėjimas gali užtrukti iki 15 dienų. Prašymo išduoti Šengeno vizą vykstantiems į Latviją – iki 21 dienos. Tam tikrais atvejais nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 30 dienų.

Pateikus prašymą išduoti Šengeno vizą Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje, Jums bus nurodyta data, kada galite atvykti atsiimti kelionės dokumentą (pasą). Norėdami pasiteirauti apie paraiškos būseną, prašome susisiekti su Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje telefonu 01 203 5757 darbo dienomis nuo 14 iki 17 valandos arba el. paštu [email protected]

Konsulinis mokestis už Šengeno vizos nagrinėjimą

Konsulinis mokestis už prašymo išduoti Šengeno vizą priėmimą ir svarstymą bei sprendimo dėl vizos išdavimo priėmimą – 80 EUR.

Konsulinis mokestis vaikams nuo 6 iki 12 metų –40 EUR.

Konsulinis mokestis už prašymo išduoti Šengeno vizą priėmimą ir svarstymą bei sprendimo dėl vizos išdavimo priėmimą Albanijos, Bosnijos, Makedonijos, Moldovos, Juodkalnijos, Rusijos, Serbijos, Ukrainos ir kai kurių kitų šalių piliečiams – 35 EUR (jokie kiti mokesčiai netaikomi). Susitarimų su Europos Sąjunga dėl vizų supaprastinimo sąrašą ir informaciją apie jų piliečiams taikomas specifines sąlygas galima rasti čia;

Reikalavimas mokėti vizos mokestį netaikomas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, priklausantiems vienai iš šių kategorijų:

 • vaikams iki šešerių metų;
 • moksleiviams, studentams, magistrantams bei doktorantams ir lydintiesiems mokytojams, vykstantiems į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;
 • tyrėjams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/801 3 straipsnio 2 punkte, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare ar konferencijoje tikslais;
 • ne pelno organizacijų atstovams, jaunesniems nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos;

Informacija nepilnamečiams

Nepilnamečiai asmenys (iki 18 metų) prašymus Šengeno vizai gauti pateikia kartu su vienu iš tėvų.

Kartu pateikiami:

 • Gimimo liudijimas, kuriame yra nurodyti tėvų vardai, pavardės (originalą ir kopiją). Jei gimimo liudijimas yra išduotas ne ES valstybių kompetentingų institucijų, jis turi būti legalizuotas/patvirtintas pažyma „Apostille“ ir išverstas į lietuvių arba anglų kalbas (jeigu buvo išduotas kita kalba).
 • Tėvų pasai ir Airijos institucijų išduotas „Leidimas gyventi Airijoje“, jeigu tėvai nėra ES piliečiai;
 • Tėvų arba globėjų rašytinis sutikimas(-i) numatytai kelionei. Tėvų (globėjų) parašai turi būti patvirtinti notariškai.

Kita svarbi informacija

 • Prašymas išduoti Šengeno vizą yra priimamas ir svarstomas tik tuo atveju, jeigu pateikiami visi dokumentai.
 • Kiekvienas pateiktas prašymas išduoti vizą yra unikalus, todėl Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje gali pareikalauti papildomų dokumentų.
 • Jeigu asmuo pateikia klaidinančią informaciją arba padirbtus dokumentus prašymas atmetamas arba viza neišduodama.
 • Pateikus prašymą išduoti vizą, negalima keisti kelionės maršruto ar nurodytos apsigyvenimo vietos Šengeno valstybėje. Tokiu atveju pateikiamas naujas prašymas.
 • Vizų turėtojai yra tikrinami pasienio kontrolės tarnybų, todėl Šengeno vizos turėjimas neužtikrina teisės atvykti į Šengeno valstybes.
 • Prašymo išduoti Šengeno vizą priėmimas neužtikrina, kad viza Jums bus išduota.

Išduotos Šengeno vizos atsiėmimo tvarka

Piliečiui pageidaujant pasas su išduota viza gali būti siunčiami registruotu paštu. Asmuo, pageidaujantis pasą gauti paštu, pateikdamas prašymą išduoti Šengeno vizą pateikia laisvos formos pareiškimą dėl paso siuntimo paštu ir voką su užrašytu adresu ir priklijuotais pašto ženklais. Apie dokumentų siuntimo registruotu paštu įkainius skaitykite čia.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija

Naujienlaiškio prenumerata