Nacionalinės vizos

Sukurta 2014.11.28

Kas tai yra nacionalinė viza?

Nacionalinė viza (D) – viza, leidžianti atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip 3 mėnesius. Nacionalinė viza gali būti vienkartinė ir daugkartinė.

Vienkartinė nacionalinė viza (D) išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Daugkartinė nacionalinė viza (D) išduodama užsieniečiui, kurio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje. Peržiūrėkite sąrašą atvejų, kada gali būti išduodama daugkartinė nacionalinė viza.

Kuo skiriasi Šengeno viza nuo nacionalinės vizos?

Šengeno viza yra trumpalaikė viza, kuri leidžia būti Šengeno teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų. Norint pasilikti kurioje nors valstybėje ilgesniam nei 90 laikotarpiui, reikalinga nacionalinė viza.

SVARBU:

Užsienietis, turintis galiojančią nacionalinę vizą, gali keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas, bet  ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Kokiam laikotarpiui išduodama nacionalinė viza?

Nacionalinė viza išduodama ne ilgiau kaip 1 metams.

Užsieniečiui, pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nacionalinė daugkartinė viza išduodama prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo laikotarpiui.

Ar galima pratęsti daugkartinę nacionalinę vizą?

Jeigu užsienietis pasinaudojo daugkartine nacionaline viza, galiojančia 1 metus, ir jeigu nuo šios vizos galiojimo laiko pabaigos yra praėję:

 • mažiau kaip 90 dienų, tai užsienietis pateikia prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Šiuo atveju prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo laikotarpiui gali būti išduodama nacionalinė viza;
 • daugiau kaip 90 dienų, tai kita daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduodama ne ilgiau kaip 1 metams.

Kiek kainuoja nacionalinė viza?

Už dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje imamas 60 eurų konsulinis mokestis.

Konsulinis mokestis už nacionalinę vizą taip pat netaikomas:

 • Baltarusijos ir Ukrainos piliečiams

  DĖMESIO:

  Konsulinis mokestis už dokumentų priėmimą ir svarstymą vienkartinei ar daugkartinei nacionalinei vizai gauti neimamas iš Baltarusijos piliečių, iš Ukrainos piliečių konsulinis mokestis neimamas už dokumentų priėmimą ir svarstymą tik daugkartinei nacionalinei vizai gauti.
 • vaikams iki 6 metų;
 • užsieniečiams, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, kai jų atvykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu;
 • lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro patvirtinta tvarka konsulinės įstaigos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą;
 • asmenims, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus;
 • užsieniečiams, dėl kurių priimtas sprendimas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nagrinėjimą konsulinėse įstaigose.

Kiek užtrunka gauti nacionalinę vizą?

Sprendimas dėl nacionalinės vizos išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų kitų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos. Dėl prašymo nagrinėjimo nacionalinės vizos išdavimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų, o išimties tvarka, kai konkrečiais atvejais reikia papildomų dokumentų, šį laikotarpį gali pratęsti iki 60 kalendorinių dienų.

Pateikus prašymą išduoti nacionalinę vizą Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje Jums bus nurodyta data, kada galite atvykti atsiimti kelionės dokumentą (pasą). Norėdami pasiteirauti apie paraiškos būseną, prašome susisiekti su Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje telefonu 01 203 5757 darbo dienomis nuo 14 iki 17 valandos.

Kiti klausimai?

Šioje Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos elektroninėje svetainėje rasite atsakymus į klausimus:

Naujienlaiškio prenumerata