Vardo, pavardės keitimas

Sukurta 2014.03.20 / Atnaujinta 2019.12.20 15:30

Vardo, pavardės keitimo pagrindai ir tvarka

Keisti vardą, pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 16 metų amžiaus*.
Leidžiama keisti vardą, pavardę jeigu pasirinktas vardas, pavardė atitinka lytį, neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.
Pavardę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas:

 • turi pavardę, kuri žemina jo orumą ar yra nepatogi vartoti;
 • nori turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę;
 • nori turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (rūpintojo) pavardę;
 • turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties;
 • dalyvauja liudytojų apsaugos programoje;
 • pasikeitė pavardę užsienio valstybėje;
 • nori susitrumpinti pavardę, jeigu ta pavardė tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį, nepriesaginį, variantą.

*SVARBU:

 • Nepilnamečių vaikų pavardes keisti leidžiama, jeigu pavardes keičia abu tėvai arba vienas iš turimų tėvų. Kai pavardę keičia tik vienas iš tėvų, nepilnamečio vaiko pavardė keičiama, jei pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.
 • Jeigu vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų santuokos sudarymo metu pasirenka kito sutuoktinio pavardę arba santuokos nutraukimo metu pasilieka savo iki santuokos turėtą pavardę, nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama, jei pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.

Dokumentus dėl vardo, pavardės keitimo Lietuvos Respublikos pilietis asmeniškai gali pateikti:

 • Tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai,
 • Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai.
 • Naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu (www.epaslaugos.lt) ir turintys galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai.

SVARBU:

Atsiimant dokumentus būtina pateikti per Elektroninės valdžios vartų portalą siųstų dokumentų originalus. Detali informacija - http://mepis.vrm.lt.

Dokumentus dėl vardo, pavardės keitimo, nesusijusio su santuokos sudarymu ar nutraukimu – pavyzdžiui pageidaujant sutrumpinti vardą, pavardę, norint susigrąžinti senelių, prosenelių turėtą pavardę, dalyvaujant liudytojų apsaugos programoje bei kitais atvejais. Būtina užsiregistruoti .konsuliniam priėmimui nuo 10val.  iki 13 val.

Dokumentai vardo, pavardės keitimui ir vardo, pavardės keitimo liudijimui išduoti yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui. Vardo, pavardės keitimo liudijimo išdavimas ir/arba gimimo liudijimo išdavimas ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje paprastai užtrunka iki 5 mėnesių.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint pakeisti vardą, pavardę

Asmuo, pageidaujantis pasikeisti vardą, pavardę, Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje asmeniškai pateikia dokumentų ir užpildytų formų rinkinį, kurį rasite žemiau esančiose nuorodose:

DĖMESIO:

Jeigu pareiškėjas yra susituokęs ne Lietuvoje ir jo santuoka Lietuvoje nėra įtraukta į apskaitą ir/arba jam yra gimęs vaikas ir jo gimimas Lietuvoje dar nėra įtrauktas į apskaitą, pateikiant dokumentus dėl vardo, pavardės keitimo yra būtina kreiptis ir dėl santuokos ir/arba vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą.

SVARBU:

Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė yra keičiamas tik po to, kai yra gaunamas ir pareiškėjui įteikiamas vardo, pavardės keitimo išrašas arba naujas gimimo išrašas su pasikeitusiais duomenimis.

Koks yra konsulinis mokestis už vardo, pavardės keitimą?

Konsulinis mokestis už dokumentų perdavimą ir pareikalavimą dėl vardo, pavardės pakeitimo pažymos išdavimo – 20 eurų.
Konsulinis mokestis už dokumentų perdavimą ir pareikalavimą dėl gimimo išrašo su nauju vardu, pavarde išdavimą – 20 eurų.Išduoto vardo, pavardės ir/arba kito išrašo atsiėmimo tvarka

 • Civilinės būklės išrašus su naujuoju vardu, pavarde ir/arba vardo, pavardės keitimo pažymą atsiima pats pareiškėjas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Piliečiui pageidaujant civilinės būklės išrašas gali būti siunčiamas registruotu paštu. Asmuo pageidaujantis gauti civilinės būklės išrašą paštu, pateikdamas dokumentus vardo, pavardės keitimui, pateikia Pareiškimą dėl dokumentų siuntimo paštu (pildoma ambasadoje) ir voką su priklijuotu pašto ženklu. Ant voko turi būti užrašytas adresas, kuriuo prašoma persiųsti išduotą išrašą ar pažymą.
 • Apie dokumentų siuntimo registruotu paštu įkainius skaitykite čia.

Naujienlaiškio prenumerata