Santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.03.20 / Atnaujinta 2020.12.01 13:06

Kur kreiptis dėl Airijoje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą ir lietuviško santuokos išrašo išdavimo

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje sudaryta santuoka turi būti įtraukta į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Dokumentus santuokai įtraukti į apskaitą Lietuvos Respublikos pilietis asmeniškai gali pateikti:

 • Tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
 • Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai.
 • Naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu ir turintys galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai.

SVARBU:

Atsiimant dokumentus būtina pateikti per Elektroninės valdžios vartų portalą siųstų dokumentų originalus. Daugiau informacijos rasite čia.

Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie vienu metu pageidauja pateikti dokumentus dėl santuokos įtraukimo į apskaitą ir Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo pasikeitus pavardei po santuokos konsuliniam priėmimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje registruojasi iš anksto per elektroninę registracijos sistemą.

Dokumentus dėl santuokos įtraukimo į apskaitą galima pateikti tik iš anksto užsiregistravus per KONSREG sistemą.

Airijoje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą tvarka

Dokumentus dėl Airijoje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą gali pateikti vienas iš sutuoktinių, Lietuvos Respublikos pilietis, o papildomus dokumentus dėl Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo pasikeitus pavardei po santuokos, turi pateikti Lietuvos Respublikos pilietis, kurio pavardė pasikeitė.

Dokumentai santuokai įtraukti į apskaitą ir santuokos išrašui išduoti yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui. Santuokos išrašo išdavimas ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje paprastai užtrunka 1-2 mėnesius.

Jei kartu pateikiami dokumentai dėl Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo pasikeitus pavardei po santuokos, kurie yra persiunčiami Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybai – sprendimo priėmimas, paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje paprastai užtrunka 2-3 mėnesius, tačiau, tam tikrais atvejais, gali trukti ir ilgiau.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint įtraukti į apskaitą Airijoje sudarytą santuoką

Sutuoktiniai, pageidaujantys santuoką sudarytą Airijoje įtraukti į apskaitą Lietuvoje, ambasadai Airijoje asmeniškai pateikia dokumentų ir užpildytų formų rinkinį, kurį rasite žemiau esančiose nuorodose pagal priežastį, dėl kurios ketinama kreiptis:

DĖMESIO:

Jeigu užsienyje sudarytą santuoką į apskaitą įtraukiantiems sutuoktiniams yra gimęs vaikas ir jo gimimas Lietuvoje nėra įtrauktas į apskaitą, tuo pačiu metu yra būtina kreiptis ir dėl užsienyje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą. Daugiau informacijos rasite čia.

Koks yra konsulinis mokestis už santuokos įtraukimą į apskaitą ir paso išdavimą?

Konsulinis mokestis už santuokos išrašo pareikalavimą – 20 eurų.
Konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą - 100 eurų.

Konsulinis mokestis už santuokos įtraukimą į apskaitą – 30 eurų.

DĖMESIO: Galima nereikalauti, kad būtų išduotas santuokos išrašas.

Išduoto Lietuvos Respublikos santuokos išrašo ir paso ar asmens tapatybės kortelės atsiėmimo tvarka

 • Atsiimti santuokos išrašą gali vienas iš sutuoktinių, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Pasą ar asmens tapatybės kortelę turi atsiimti pats pareiškėjas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba jo įgaliotas asmuo, pateikęs notaro patvirtintą įgaliojimą.
 • Jeigu pilietis pageidauja, kad išrašytą pasą ar asmens tapatybės kortelę atsiimtų kitas asmuo, prašymo dėl asmens tapatybės dokumento pateikimo metu tam skirtoje vietoje įrašo prašymą arba pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo asmens, kurį įgalioja atsiimti pasą ar asmens tapatybės kortelę vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą) ir pasirašo.
 • Piliečiui pageidaujant santuokos liudijimas ir pasas ar asmens tapatybės kortelė gali būti siunčiami registruotu paštu. Asmuo pageidaujantis gauti Lietuvos Respublikos santuokos liudijimą ir pasą ar asmens tapatybės kortelę paštu, pateikdamas prašymą išduoti pasą ar asmens tapatybės kortelę pateikia pareiškimą dėl paso ar asmens tapatybės kortelės siuntimo paštu (pildoma ambasadoje) ir voką su priklijuotu pašto ženklu. Ant voko turi būti užrašytas adresas, kuriuo prašoma persiųsti išduotą santuokos išrašą ir pasą.
 • Apie dokumentų siuntimo registruotu paštu įkainius skaitykite čia.

  DĖMESIO:

  Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės ir norima gauti kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį), reikia 2 apmokėtų registruotų vokų.
 • Paštu gautas pasas ar asmens tapatybės kortelė bei slaptažodžio sertifikatai neaktyvuojami ir negalioja tol, kol Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna patvirtinimo apie paso, asmens tapatybės kortelės ar slaptažodžių gavimą.

  DĖMESIO:

  • Ambasada negavusi patvirtinimo apie paso ar asmens tapatybės kortelės gavimą, informuoja Vilniaus migracijos tarnybą apie dokumento dingimo faktą, kuri dokumentą paskelbia dingusiu.
  • Jeigu pilietis Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės neatsiima per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos, dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

   

Naujienlaiškio prenumerata