Civilinės būklės akto išrašų išdavimas

Sukurta 2014.03.20 / Atnaujinta 2019.08.30 15:21

Civilinės būklės aktų išrašų išdavimo tvarka

Piliečiui pageidaujant jam gali būti išduodami gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo ar išrašai.

Dokumentus dėl civilinės būklės aktų išrašų išdavimo Lietuvos Respublikos pilietis asmeniškai gali pateikti:

  • Tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
  • Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai.
  • Naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu (www.epaslaugos.lt) ir turintys galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai.

SVARBU:

Atsiimant dokumentus būtina pateikti per Elektroninės valdžios vartų portalą siųstų dokumentų originalus.
Detali informacija - http://mepis.vrm.lt.

Būtina išankstinė registracija konsuliniam priėmimui nuo 10 val.  iki 13 val   Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje dėl civilinės būklės aktų išrašų išdavimo

Civilinės būklės akto išrašo parengimas Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje paprastai užtrunka iki 3 dienų.  

DĖMESIO:  

Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Airijos institucijoms, neprivalo būti patvirtinti pažyma Apostille.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti civilinės būklės akto išrašą

Pageidaujant gauti gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties išrašą, Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje asmeniškai pateikiami:

  • Nustatytos formos prašymas išduoti civilinės būklės akto išrašą (pildoma ambasadoje);
  • Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
  • Iki 1991-03-11 išduotas gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimas arba prarasto liudijimo kopija (esant galimybei).

Koks yra konsulinis mokestis už civilinės būklės akto išrašą?

Konsulinis mokestis už civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą – 5 eurai. Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.

Išduoto civilinės būklės akto išrašo atsiėmimo tvarka

  • Civilinės būklės akto išrašą atsiima pareiškėjas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Piliečiui pageidaujant civilinės būklės akto išrašas gali būti siunčiamas registruotu paštu. Asmuo pageidaujantis gauti civilinės būklės akto išrašą paštu, pateikdamas dokumentus, pateikia pareiškimą dėl dokumentų siuntimo paštu (pildoma ambasadoje) ir voką su priklijuotu pašto ženklu. Ant voko turi būti užrašytas adresas, kuriuo prašoma persiųsti išduotą liudijimą.
  • Apie dokumentų siuntimo registruotu paštu įkainius skaitykite čia.

Naujienlaiškio prenumerata