URM informacija keliaujantiems

Sukurta 2020.02.28 / Atnaujinta 2021.01.18 09:49

Kelionių rekomendacijos nuolat atnaujinamos Keliauk.urm.lt      |      Naudingi kontaktai

Užsienio reikalų ministerijos visą parą budintis telefonas  +370 5 236 2444      |     WhatsApp: +370 6 998 3537     |      el.paštas:     [email protected]

Vyriausybė priėmė sprendimą skelbti pakartotinį karantiną nuo 2020 m. lapkričio 17 d. 24.00 val. 

Dėmesio! Nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d. sugriežtintos karantino sąlygos Lietuvoje

Su COVID-19 susijusiais galiojančiais ribojimais galite susipažinti čia: https://bit.ly/315fEj9

 


DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKA GRĮŽTANTIEMS/ATVYKSTANTIEMS IŠ UŽSIENIO
 


INFORMACIJA ATVYKSTANTIEMS IŠ JUNGTINĖS KARALYSTĖS ar PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOS
 


KARANTINO APRIBOJIMAI ŠALIES VIDUJE
 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

SIENOS KIRTIMAS

PAVEIKTOS ŠALYS

PAVEIKTŲ ŠALIŲ ŽEMĖLAPIS

IZOLIAVIMASIS

 

Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš paveiktomis laikomų šalių, taikoma 10 dienų izoliacija.

Jeigu ne seniau nei 48 val. prieš grįždami / atvykdami į Lietuvą atlikote tyrimą ir gavote neigiamą atsakymą, izoliacija netaikoma (tyrimą taip pat galite atlikti ir Lietuvoje, bet iki rezultato gavimo izoliacija bus privaloma).

 

 

Duomenų pateikimo tvarka grįžtantiems ar atvykstantiems iš užsienio

Operacijų vadovo sprendimu, visi grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvą asmenys privalo užsiregistruoti ir pateikti savo duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) elektroniniu būdu. Asmens duomenis popieriniu būdu pateikti galima tik išimtiniais atvejais, į Lietuvos teritoriją atvykstant žemės transportu.

 • Visi oro, jūrų ar sausumos transportu į Lietuvą atvykstantys asmenys privalo savo asmens duomenis pateikti NVSC elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad prieš pradėdami kelionę lėktuvu, keltu, autobusu ar traukiniu, asmenys turi užpildyti anketą NVSC interneto svetainėje ir gauti registracijos patvirtinimą - QR kodą, kurį privalo pateikti įlaipinimo metu.
  • Asmeniui neturint galimybės užsiregistruoti iš anksto, vežėjai turi sudaryti galimybę pasinaudoti mobiliuoju įrenginiu prieš įlaipinimą.
 • Keliaujantys nuosavu transportu iš paveiktos šalies arba per paveiktą šalį, privalo užsiregistruoti NVSC ne vėliau nei 12 val. nuo atvykimo į Lietuvą.
 • Elektroninę formą rekomenduojama užpildyti likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki kelionės pradžios.
 • Vykstant per Lietuvos teritoriją tranzitu, nepriklausomai nuo transporto rūšies, registracija NVSC nebūtina (oro transportu vykstantiems keleiviams kelionė tranzitu laiko tokiu atveju, kuomet kelionė per Lietuvos teritoriją tęsiama neišėjus iš oro uosto)

 


 

 Nuo sausio 1 d. atnaujinami keleiviniai skrydžiai iš Jungtinės Karalystės į Baltijos šalis

NVSC pateikiami reikalavimai grįžusiems iš Jungtinės Karalystės

Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, taip pat iš Pietų Afrikos Respublikos privaloma:

 • turėti neigiamą COVID-19 tyrimo, atlikto ne seniau nei prieš 48 val., rezultatą, arba per 24 val. nuo atvykimo užsiregistruoti tyrimo atlikimui Lietuvoje tel. Nr. 1808 ar bet kurioje šiuos tyrimus atliekančioje laboratorijoje (išskyrus išskyrus tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstančius asmenis, ekipažų ir įgulų narius);
 • nepaisant turimo testo rezultato, privaloma 14 dienų izoliacija (galiojančios išimtys)


Norint atlikti tyrimą Lietuvoje, per 24 val. nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvą reikia kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti laboratorinio tyrimo COVID-19 ligai nustatyti atlikimui.

Nuolat atnaujinama informacija: Koronastop.lt ; Sveikatos apsaugos ministerija ; Susisiekimo ministerija

Naudinga informacija apie apribojimus ir keliones į užsienį: Keliauk.urm.lt

 Sienos kirtimo apribojimai

 • Į Lietuvą leidžiama atvykti visiems Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, tačiau atvykę iš šalių, kurios yra įtrauktos į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, reikės atlikti koronaviruso (COVID-19) nustatymo testą arba 10 dienų praleisti izoliacijoje.
 • Taip pat, į Lietuvą atvykti leidžiama užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, ar dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai (asmenys, su kuriais sudaryta registruotos partnerystės sutartis), globėjai); taip pat, turintiems nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;

Svarbiausia informacija apie sienos kirtimą: pasienis.lt

Visas sienos kirtimo apribojimų išimtis galite rasti LRV Nutarime Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

Į Lietuvą iš paveiktomis laikomų šalių atvykusiems asmenims bus privaloma atlikti testą dėl koronaviruso (COVID-19) arba laikytis 10 dienų izoliacijos.

Izoliacija netaikoma turint ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvą atliktą tyrimą koronavirusui nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą.

Izoliavimosi išimtys ir nutraukimas
DĖMESIO! Net ir gavus neigiamą koronaviruso (COVID-19) testo atsakymą, rekomenduojama 10 dienų nuo atvykimo į Lietuvą apriboti bendravimą, nesilankyti žmonių susibūrimo vietose, laikytis „darbo-namų“ rėžimo.

 

 • Visi asmenys, atvykstantys oro ar jūrų transportu privalo užpildyti elektroninę registracijos NVSC formą ir patvirtinimą (QR kodą) pateikti įlaipinimo į transporto priemonę metu;
 • į Lietuvą atvykstantys automobiliu privalo ne vėliau kaip per 12 valandų nuo atvykimo į šalį momento užsiregistruoti NVSC.

SAM rekomendacijos atvykusiams ar grįžtantiems iš užsienio valstybių

 Paveiktos šalys

Lietuva, vadovaudamasi Europos Tarybos rekomendacijomis, taiko vadinamąjį šviesoforo principą ir valstybes suskirsto į keturias kategorijas pagal spalvas – žalią, geltoną, raudoną ir pilką. (Oficialus paveiktų šalių žemėlapis)

Paveiktų šalių sąrašas skelbiamas kiekvieną penktadienį, įsigalioja pirmadienį.

 • visi asmenys, grįžę / atvykę iš paveiktomis laikomų šalių, arba keliavę per paveiktas šalis, oro ar jūrų uoste privalo pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams registracijos NVSC patvirtinimą; keliavusieji žemės transportu, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos teritoriją privalo užsiregistruoti NVSC.
 • Išimčių registracijai nėra.
 • Anketą būtina užpildyti elektroniniu būdu ir patvirtinimą (QR kodą) pateikti įlaipinimo į transporto priemonę metu.
 • asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš pilkai pažymėtų paveiktų šalių, kurie nėra gavę neigiamo COVID-19 testo atsakymo (testą reikia atlikti ne anksčiau nei 48 valandoms iki atvykimo į Lietuvą arba užsiregistruoti testo atlikimui Lietuvoje per 24 val. nuo atvykimo), yra privalomas 10 izoliavimas (taikomos išimtys).

 Izoliavimosi tvarka

Izoliavimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ ir Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 17 d. sprendimas Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimosi sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“.

Izoliavimosi išimtys ir izoliacijos nutraukimo tvarka.

Sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi rekomendacijas asmenims, atvykusiems / grįžusiems iš užsienio valstybių.

Užsieniečiai ar Lietuvos piliečiai, grįžę iš paveiktomis laikomų šalių (šalių sąrašas) ir kuriems privaloma 10 dienų izoliacija, tačiau norintys išvykti iš Lietuvos anksčiau nei po 10 dienų, ne mažiau nei likus 24 valandoms iki išvykimo privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) apie planuojamą išvykimo datą ir laiką.

 


 

Daugiau informacijos dėl COVID-19 ir rekomendacijų gyventojams galite rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainėse.

„Karštoji linija“ nemokamas telefonas 1808 (teikiamos konsultacijos gyventojams 8:00 - 20:00 val. kiekvieną dieną; galima skambinti ir rašyti trumpąsias SMS žinutes; skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963). 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai konsultuoja ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais bei švenčių dienomis. Konsultacijos  teikiamos bendruoju konsultacijų telefono numeriu +370 (5) 264 9676 kasdien (I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45; savaitgaliais – 8:00–17:00).

Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected], kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl valstybės sienos kirtimo karantino metu: http://pasienis.lt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti sprendimai dėl situacijos valdymo ir kita informacija apie padėtį šalyje yra pateikta čia.